Expertises & kennisgebieden

1

Procesmanagement

Het denken in processen is voor mij een belangrijke basis om te begrijpen hoe een organisatie werkt. Procesoptimalisatie is een krachtig instrument om de samenwerking te verbeteren i.c.m. de klantgerichtheid en het vergroten van de efficiency. Alleen het tekenen van ‘ wat we doen’ levert vaak al veel meerwaarde op deze vlakken. Mijn kennis van Lean (Kata methodiek) en SixSigma (Green- en Blackbelt) zorgen er voor dat ik snel kan inschatten hoe een bedrijf werkt en waar ’winst’ te behalen is.


2

IT / Informatievoorziening

De IT is erg breed en vaak gecompliceerd, zeker wanneer de achtergrond op dit vlak ontbreekt. Terwijl in iedere bedrijf de IT component erg belangrijk is en alleen maar toeneemt. Daarmee nemen tevens de complexiteit en de risico’s toe. Het is dus van groot belang om de bedrijfsprocessen en IT zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Vaak een lastige opgave, gevoed door de verschillende manieren van denken. Door mijn ruime ervaring als eindverantwoordelijke voor IT, interimmanager van infrastructuur afdelingen en ervaring als programmamanager kan ik goed de brug tussen IT en bedrijfsvoering slaan en op elkaar laten aansluiten. Ik ben geen IT-er van oorsprong, wat maakt dat ik zaken vaak anders benader, terwijl ik de IT-ers en hun problemen erg goed begrijp. De kennis van IT beheersprocessen, zoals de ISM-methode zijn hierbij ondersteunend, evenals mijn opleiding ICT strategie en informatiemanagement.


3

HR

Bij iedere leidinggevende functie en verandering is HR een zeer belangrijke component. Het gaat over medewerkers die veelal het belangrijkste kapitaal van een onderneming vormen. Het is essentieel dat hier tijdens een verandering zorgvuldig mee omgegaan wordt en je weet ’hoe het werkt’ en wat wel en niet mogelijk is. Door enerzijds mijn ervaring als HR manager, programmamanager Vitaliteit en implementatiemanager functieprofielen (Hay systematiek) en anderzijds de opleidingen strategisch HRM, ben ik een goede gesprekspartner op HR vlak en weet ik wanneer we HR moeten betrekken.


4

Programma- en portfoliomanagement

Het realiseren van een verandering gebeurt vaak via programma’s of een projectportfolio. Het inrichten van een dergelijk programma of projectportfolio is essentieel voor het succes van de verandering, waarbij te vaak uitgegaan wordt van een maakbare wereld, doormiddel van langetermijnplannen en gedetailleerde planningen. Hierdoor ontstaat het risico dat projecten en programma’s een doel op zich worden. Voor een goede beoordeling maak ik naast mijn ervaring als programmamanager, gebruik van bijna tegenstrijdige theoretische onderbouwingen van MSP (Managing Succesfull Programmes), het Safe framework en de Kata methodiek (Lean), in combinatie met mijn kennis van verandermanagement. Geen bedrijf en situatie is hetzelfde. Je kan wel van elkaar leren, maar kopiëren is zelden succesvol.


5

Projectmanagement

Bij iedere verandering worden projecten opgezet om veranderingen te realiseren. Hierbij is het van belang om te kiezen van de juiste methodiek, die past bij de organisatie en het veranderonderwerp. Ik heb kennis van en ervaring met zowel Scrum als Prince2 als projectleider, waardoor ik kan helpen te kiezen voor de passende methodiek.


6

Management ervaring

Een veranderende omgeving legt veel druk op het management (naast de dagelijkse operatie) en vraagt een andere stijl van leidinggeven. Doordat ik meer dan 15 jaar ervaring in een management rol (manager tot directeur) weet ik wat hier bij komt kijken. Ik kan helpen om het zittende management hierin te ondersteunen om zelf sturing geven aan de verandering. In al mijn managementfunctie heb ik een veranderopdracht meegekregen en was dit juist de reden om voor mij te kiezen. Dit past beter bij mij dan het optimaliseren van het operational management in een meer stabiele omgeving.


7

Strategievorming

Om te komen tot een strategie is het bij de start vaak een puzzel die niet vaak gemaakt wordt en dus weinig ervaring mee is. Een groot risico is dat de interne focus en kennis van de organisatie een minder objectief beeld geeft, wat leidt tot suboptimale keuzes. Iemand die je helpt bij de structuur, het begeleiden van sessies en zijn weg weet door de verschillende beschikbare modellen, levert vaak een veel beter resultaat op. Door het meerdere keren te doen in verschillende omgevingen en de opleiding Strategievorming in een complexe omgeving, ben ik een goede no-nonsens gesprekspartner die veel verschillende aanpakken kan beoordelen en combineren. Dit is van belang omdat het altijd maatwerk en bedrijf afhankelijk is.


8

Verandermanagement

De term verandermanagement suggereert en maakbare wereld die gemanaged kan worden van punt A naar punt B. Het hoge faalpercentage van organisatieveranderingen en de steeds complexer wordende wereld, onderstrepen het belang van een goede aanpak. Naast mijn diverse ervaringen als trekker van de verandering (o.a. programmamanager) en de studies Verandermanagement en Strategievorming in een ’wicked world’, ben ik goed instaat om organisaties te helpen kiezen voor een veranderstrategie die past bij de situatie, het bedrijf en de medewerkers.


9

Financieel

Alle veranderingen gaan uiteindelijk deels over geld. Het is dus belangrijk dat je snapt hoe de financiering van een bedrijf in elkaar steekt, dat je resultatenrekening kan lezen en ervaring hebt in het opstellen van (realistische) begrotingen. Door interesse in financiën, mijn opleiding Assurantie A en doordat ik in alle management posities verantwoordelijk ben geweest voor begrotingen en de realisatie daarvan, heb ik een goede basis om een volwaardige gesprekspartner te zijn.


© Copyright 2024 Front five - Djurre Dinkla. Realisatie Grafiek

Zoek