Front five voor een succesvolle verandering van jouw bedrijf

Het doorvoeren van grote veranderingen kost erg veel tijd. Tijd die eigenlijk besteed moet worden aan de dagelijkse aansturing van de organisatie.

Dit heeft vaak tot gevolg dat veranderingen lang duren en resultaten tegenvallen. Daarnaast ontstaat bij een minder succesvolle of mislukte verandering weerstand bij medewerkers om een nieuw verandertraject op te starten. Ondanks dat de noodzaak voor een verandering gedeeld wordt. Dit risico wordt vergroot wanneer de verandering de medewerkers en de aanwezige bedrijfscultuur raakt.

Front five helpt door de verandering binnen de organisatie voor te bereiden, te leiden en succesvol te laten verlopen. Dit kan van strategievorming tot aansturing van de realisatie van de verandering.

Wanneer lever ik maximale toegevoegde waarde?

Rollen waarin ik van maximale toegevoegde waarde voor jouw bedrijf kan zijn, worden vaak als volgt omschreven:

  • Transitiemanager
  • Leiden van veranderingen als interim-manager
  • Verandermanager
  • Business changemanager
  • Strategievorming en -implementatie consultant

Om bovenstaande rollen te kunnen invullen, is het noodzakelijk om op een breed speelveld expertise te hebben, zodat je een volwaardig gesprekspartner bent voor de gehele organisatie. Van specialisten tot (senior)management. Mijn brede (menselijke) interesse en opgebouwde expertises zijn hiervoor een essentieel fundament.

Verandering vraagt focus, leiderschap en samenhang

Het leiden van een verandering is essentieel anders dan operationeel management. Het vraagt naast veranderkundige kennis, ook expertise en ervaring op een breed scala van vakgebieden.

Voor het leiden van veranderingen heb je naast voldoende leiderschap, veel ervaring nodig in het geven van leiding aan mensen in een veranderende omgeving en is een brede ontwikkeling essentieel.

Waar maken we samen het verschil!

Samen met jou vertaal ik jouw visie en strategische keuzes naar de meest effectieve veranderstrategie, inclusief een concrete veranderaanpak. Naast het opstellen van een veranderaanpak, heb ik veel ervaring in het leiden van veranderingen. Hierbij geloof ik in samenhang en betrokkenheid. Dat vraagt om verbindend leiderschap, focus en resultaatgerichtheid. Door mijn passie voor het smeden van teams en het leiden van veranderingen, ben ik er van overtuigd samen met jouw het beoogde resultaat te kunnen realiseren.
′Als ik er niet in geloof begin ik er niet aan!′

Front five verander management

De 3 kerncompetenties:

Leiderschap

Leiderschap gaat niet alleen over het bepalen van de koers, maar het gaat ook net zo zeer over enthousiast maken en kwetsbaar durven zijn. Maar nooit zonder het eindresultaat uit het oog te verliezen.
Daar doe je het voor!

Integriteit

Recht door zee, eerlijk en altijd de toets of ik ook op deze manier behandeld zou willen worden.
Dit vraagt vaak om iets even van een andere kant te benaderen om te beoordelen of je mening dan nog steeds overeind blijft.

Verbindend

Mensen meenemen in de verandering met begrip voor ieders eigen werkelijkheid.
Een sfeer creëren waarin veranderen leuk is. Een sfeer creëren waarin we elkaar leren begrijpen.
Een sfeer met respect.


Kom in contact met mij

Ik help je graag verder.

Telefoon

06 53 97 90 49

E-mail

LinkedIn

© Copyright 2024 Front five - Djurre Dinkla. Realisatie Grafiek

Zoek